22. mars 2019
  |  Logg inn
Utdeling av 4årsbok til alle 4-åringer

Datoer for 2017
 

Skoklefall kirke:    12. november kl. 11.00*

Gjøfjell kirke: 26. november kl. 11.00*

Nesodden kirke: 3. desember kl. 11.00*

* Møt opp i god tid, slik at vi rekker å skrive navnet på 4-åringene i bøkene før gudstjenesten starter.

Alle 4-åringer (de som blir 4 år i 2017) på Nesodden er velkommen til å få 4-årsbok på gudstjeneste i høst. Kom på gudstjeneste i din nærmeste kirke eller der datoen passer best. Døpte 4-åringer vil også få en invitasjon i posten.