22. mars 2019
  |  Logg inn
GjøK'en - barnekoret på Gjøfjell

Velkommen til oppstart onsdag 30. august 2017 

i menighetshuset på Gjøfjell. Vi øver annenhver onsdag.

Mat fra kl 17:00 (alle må betale litt hver for dette) ,

Vi synger og avslutter med en liten samling med fortelling, og etterpå blir det fri lek med div. hobbyaktiviteter.

Ryddetid kl 18:15 og slutt 18:30.

Dette er for barn fra 4 år og oppover, men småsøsken og yngre barn er selvfølgelig også velkomne til å være med.

 For mer informasjon og påmelding, send en epost til strandheidi@hotmail.com

GJØKEN Barnekor finnes også som lukket gruppe på Facebook

  

Mvh Heidi Strand-Sørlie

  
*) Gjøken eller GJØK’en er en forkortelse for GJØfjell Koret