22. mars 2019
  |  Logg inn
Skolebesøk, skolegudstjeneste og annet kirke-skolesamarbeid
Vi lager opplegg for skoler og skoleklasser med utgangspunkt i kompetansemålene til de ulike trinnene.
Ta kontakt med oss om dere ønsker å besøke en av kirkene og/eller har et tema dere ønsker et opplegg rundt.

Hovedansvarlig: Helge Nylenna kapellan@nesodden.kirken.no