22. mars 2019
  |  Logg inn
PULSband og forsangere

Ønsker du å være med og spille i PULSbandet eller være forsanger?

Ta kontakt med Isa S. Aasmundrud  isa.aasmundrud@nesodden.kirken.no

PULS er:
Band - annerledes stil - rocka - avslappende - for ungdom - og for andre - solosang - bønnevandring - involvering - få et møte med Gud - ny musikk - venner - lys - gudstjeneste 
PULS

10. januar 2016

14. februar 2016 - dåp av konfirmanter

9. mars 2016