22. mars 2019
  |  Logg inn
Ungdomsklubb på Gjøfjell

FolloW

Ungdomsklubben i

Gjøfjell menighet

 


 

 

 

Klubbkvelder våren 2017

Fredag 10. februar: Filmkveld

Fredag 10. mars:    Åpen kveld

Fredag 24. mars:    Besøke "Slottet"

Fredag 7. april:       Aktivitetskveld

Fredag 21. april:     Hemmelig kveld

Fredag 2. juni:        Sommeravslutning

Fredag 2. -  søndag 11. juni: Padleleir med Acta

Kontakt styret for mer info!  

Styret for Follow:

Carini Camille Ots 957 28 845

Julie Egsæter 954 15 757

Niklas Koteng 959 26 782

Fredrik Olsson 480 04 835

Voksenledere

Solveig og Cristo Andresen Ots 995 28 386 / 915 22 970

Maalfrid og Nils Ivar Bovim 473 38 639 / 917 98 782

 

 Ungdomsklubben er for ungdom fra 14 år og oppover.
Vi møtes i Gjøfjell menighetshus annenhver fredag kl. 18 - 22

Klubben er tilknyttet Acta, Normisjonens barne- og
ungdomsarbeid som blant annet arrangerer kurs, weekender o.l.


Kontakter og voksenledere Solveig (99528 386) og Cristo Andresen-Ots (915 22 970), Maalfrid (473 38 639) og
Nils Ivar Bovim (tlf 917 98 782)