22. mars 2019
  |  Logg inn
Rett til grav og Feste av grav

Utdrag fra Gravferdslova

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdslova)

§ 6. Rett til grav.
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren har bopel i kommunen.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegård i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.

§ 14. Feste av grav.
Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i kirkegårdens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift.

Festerett til grav kan bare innehas av en person.

Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården.

§ 18. Opphør av feste.
Et feste opphører når festetiden er ute.

Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra kirkegården. Det som ikke er fjernet fra kirkegården innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller kirkegården.

§ 21. Vedtekter og avgifter.
Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal godkjennes av bispedømmerådet.

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.
Gravferd/kirkegårder

Felling av flere bjørketrær rundt Gjøfjell kirke - starter 13.11.2018

Felling av flere bjørketrær rundt Gjøfjell kirke - starter 13.11.2018
Kommunens eiendomsavdeling startet felling av flere bjøretrær ved Gjøfjell kirke tirsdag 13.11.2018. Det er tatt borreprøver, som viser at trærne har...
Les mer..

Budsjett for 2019 - nytt Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård - nytt tak på Gjøfjell kirke

Budsjett for 2019 - nytt Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård - nytt tak på Gjøfjell kirke
Kommunestyret har 12.12.2018 vedtatt budsjett for 2019. Fellesrådet takker for at rådmannens innstilling er fulgt! Dette er viktige og positive ...
Les mer..

Budsjettinnspill for 2019 og kommuneplan

 Budsjettinnspill for 2019 og kommuneplan
Fellesrådet har 6.7.2018 sendt høringssvar til kommuneplanen. Fellesrådet har 25.6.2018 overlevert innspill til kommunens budsjett for 2019....
Les mer..

HJELP TIL STELL AV GRAV

HJELP TIL STELL AV GRAV
To firmaer tilbyr stell av graver 
Les mer..

Nesodden kirkegård: Regulering av gravfelt J og K til urnegraver

Nesodden kirkegård: Regulering av gravfelt J og K til urnegraver
Festere er informert i brev om reguleringen til urnefelt. Dette er kun en varsling om at det for framtiden kun kan settes ned urner på felt K og J. ...
Les mer..

Kirkegården på Gjøfjell må utvides med flere kistegraver

Kirkegården på Gjøfjell må utvides med flere kistegraver
Les mer..

SORGGRUPPE på Nesodden - NYE kurs til høsten

SORGGRUPPE på Nesodden - NYE kurs til høsten
KURSET startet i mai. Ta kontakt med anne.marit.tronvik@online.no   for info om flere kurs. Se BROSJYRE for mer informasjon!
Les mer..

NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende

NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende
Avgifter for feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Satser er samkjørt med de andre kommunene i Follo.  Fornyelser...
Les mer..

MUSIKK I GRAVFERD

MUSIKK I GRAVFERD
Les mer..

Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!

Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!
Ikke alle kjenner til reglene for hvordan det kan plantes og pyntes. Vi må dessverre fjerne busker som er satt opp på siden av gravstenen.
Les mer..