22. mars 2019
  |  Logg inn
Hvor på Nesodden ligger kirkene våre?
INFORMASJON OM KIRKEBYGGENE
Kilde:
Kirkesøk

Nesodden kirke
Nesodden kirke ligger i Nesodden sokn i Follo prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1175. Kirken har langplan og 115 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet. 
Nesodden kirke er en middelaldersk steinkirke med rektangulært skip og smalere kor og med takrytter på midten av mønet over skipet. I 1870-årene ble våpenhus og sakristi av tre bygget til, og i forbindelse med restaurering i 1956 ble disse fornyet. Øverste del av gavlveggene er oppført i tre med utvendig tjærebredd tømmermannspanel.

Prekestolen, som antagelig er laget tidlig på 1600-tallet, er dekorert med bilder av evangelistene i de store portalfeltene og blomstermotiver i de små feltene. På døren er Jesus avbildet som Salvator Mundi, verdens frelser, med høyre hånd hevet til velsignelse og rikseplet i venstre hånd. Veggpanelet bak prekestolen har landskapsmotiver, og i himlingen er det skyer og en forgylt due. Prekestolens symbolikk kan forstås som: Verdens frelse ved Jesu ord, overlevert gjennom evangeliene og formidlet av Den hellige ånd.

Den barokke portalaltertavlen har vinger med rikt utskårne akantus bladranker og er antagelig laget av Johan Jørgen Schram i 1715. I bildefeltet er det et bemalt relieff av Jesus og disiplene i Getsemane. Altertavlen er kronet av en brutt gavl med Kristus med seiersfanen i midten. Døpefonten av kleberstein er fra 1100-tallet. Den har vært overmalt med både grønn, hvit og brun maling, men ble renset i 1920. På sydveggen henger et smijernskors over Salig Bjørn Jenssen 1726, et opprinnelig gravkors, som han selv hadde smidd.

Kilder:
Christie, Håkon og Sigrid: Norges kirker, Akershus II, Oslo 1969 Les mer om kirken i Norges Kirker


Gjøfjell kirke
Kirken ligger på høydeplatået et par km nordost for Fagerstrand.
Kirken ble oppført av tømmer 1900 etter tegning av ark. Holger Sinding-Larsen og innviet 1901. Den er anlagt med koret i nord. Den har skip med 3 rektangulære, smårutede vinduer i hver langvegg, smalere rektangulært kor med stort gavlvindu og mindre vindu i vestveggen. Inn til østveggen ligger et sakristi med pulttak og inngang fra syd. Inn til skipets sydgavl ligger et stort våpenhus. Det hadde opprinnelig et lite bislag med pulttak ut fra skipets gavlvegg, men dette er erstattet av et bislag med sadeltak inn til våpenhusets sydgavl. Alle tak er tekket med tegl. Midt på skipstaket sitter en 4-kantet takrytter med høy 8-kantet, platekledd hjelm. Tømmerveggene, som står på granittgrunnmur, var upanelt inntil de fikk utvendig hvitmalt tømmermannspanel 1950. Skipets langvegger er innvendig avstivet med strekkfisker som korresponderer med takstolen. Den har sperrer, saksesperrer og hanebjelker og bindes av jernband i rafthøyde. Takstolen er forsterket under takrytteren. Himlingen ligger over øverste sperrer. Koret åpner seg i full bredde mot skipet opp til raften. Over koråpningen er gavlens tømmer vegg gjennombrutt av et stort halvsirkelfelt. Skipets motstående gavlvegg åpner seg med et lignende halvsirkelfelt inn mot våpenhusets 2. etasje, som har vinduer i gavlveggen og tjener som orgelgalleri. InteriørDøpefont på korets vestside, prekestol i korskillet på vestsiden.
Orgel over forhallen i syd. FarverOrangefarvede vegger, hvit himling med røde sperrer. Taklist med sjablonert rankemotiv. Over koråpningen et bord med utskåret innskift: «Kom til mig alle I som strever og har det tungt og Jeg vil give Eder hvile». Tidligere var innskriften: «Kommer hid til mig alle som arbeider og er besværede og jeg vil give eder Hvile». I korets fondvindu et glassmaleri med kornnek og kalk, forært av fru Hilda Johnsen Myklerud 1940. Lys og varmeOvnsfyring, elektrisk lys. InventarAlterAlteret hadde opprinnelig predella† hvorpå malt innskrift: «Jeg er Opstandelsen og Livet». AltertavleSenere er oppsatt en altertavle utført av Nicolai Meidel, forært av Gustav og Ludvig Grisebo. Rankemønster i relieff. Skåret velsignende Kristus mot rankemønstret bakgrunn. I rankene er innflettet syndefallsmotiv. AlterringRektangulær alterring med rødt ulltrekk på knefallet. DøpefontDøpefont, rund, avsmalnende mot skålen. Grønnmalt. PrekestolPrekestol, 5 fag med enkle fyllinger. Malt i nyanser av grønt med lister i beige. BenkerBenker med enkle vanger og åpen rygg. Malt i rustrødt med sjablonert hjulkors i grønt på vangen. OrgelOrgel fra 1907. Bygget av J. H. Jørgensen. 5 stemmer. Pneumatisk. Kilder Hj. Berner: Nesodden herred. Kra. 1924, s. 172-73. Kirkedeptets


Skoklefall kirke
Skoklefall kirke ligger i Nesodden sokn i Follo prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1936. Kirken har langplan og 130 sitteplasser.
Arkitekt: Carl Michaelsen.
Skoklefall kirke, som er oppført i 1936 etter tegninger av Carl Michaelsen, er en liten og enkel, laftet langkirke med upanelte tømmervegger og med lav, firkantet takrytter over gavlen. Lokale krefter sørget for finansiering av byggeprosjektet. Gårdbruker Johan Jakobsen stilte midler til rådighet for byggingen, og tomten ble gitt av Olav Skoklefald.

I 1962 ble kirken istandsatt og fikk da ny fargesetting av Terje Grøstad. Han laget også altertavlen, som er sammensatt av seks malerier på lerret og viser Jesu gjerninger og sanne vesen. Det nederste midtmotivet er Korsfestelsen og over dette ser man Jesus som sitter på en trone med Skriften i venstre hånd og høyre hånd løftet til velsignelse. Motivene på sidelerretene viser Maria med barnet, den gode hyrde, Jesus som oppvekker en død og Jesus som stiller stormen.

Også den åttekantete døpefonten er tegnet og bemalt av Terje Grøstad i 1962. Her kan man følge bibelhistorien fra Adam og Eva til apostlenes utsendelse. Motivene er Syndefallet, Bebudelsen, Hyrdenes tilbedelse, Jesu dåp, Jesus og barna, Jesu gravlegging, Oppstandelsen og Misjonsbefalingen. Prekestolen er fra 1936, men er dekorert av Grøstad i 1962 med bilder av evangelistene.

Kilder:
Christie, Håkon og Sigrid: Norges kirker, Akershus II, Oslo 1969

Veibeskrivelser
En kort veibeskrivelse til de tre kirkene våre, både for de som kommer med kollektivtransport og de som kommer med bil.

Fra Oslo kan man komme til Nesodden med båt fra Aker brygge. Ruteopplysninger fåes hos Ruter.
Båten går til Nesoddtangen brygge.

Fra Nesoddtangen brygge går det buss:

  • til Skoklefall kirke, Kapellveien 3, 1450 Nesoddtangen - bussnr 611 mot Brevik/Jaer skole - holdeplassen heter Skoklefall kirke.
  • til Nesodden kirke, Presteskjærveien 13, 1450 Nesoddtangen - bussnr 611 mot Brevik/Jaer skole - holdeplassen heter Nesodden kirke
  • til Gjøfjell kirke, Myklerudveien 130, 1454 Fagerstrand - buss 631 mot Fagerstrand - holdeplassen heter Myklerud

Med bil fra E6 via Nesset i Ås:

til Skoklefall og Nesodden kirker - følg riksveg 156 mot Nesoddtangen rett frem hele veien. Nesodden kirke ligger i Presteskjærveien 13 ved den første rundkjøringen, Skoklefall kirke ligger i Kapellveien 3 ved den andre rundkjøringen. Se kart.


Med bil fra E6 via Nesset i Ås eller Måna i Frogn:

til Gjøfjell kirke - følg skilting til Fagerstrand. Gjøfjell kirke ligger i Myklerudveien 130, ved Myklerud skole. Se kart.


Relaterte lenker

Kart - Gjøfjell kirke
Kart - Nesodden kirke
Kart - Skoklefall kapell