22. mars 2019
  |  Logg inn
Kirkespeilet

Kirkespeilet utgis av Nesodden,

Gjøfjell og Skoklefall menigheter.

Ansvarlig redaktør:
Sokneprest Svein Hunnestad
Redaksjonssekretær: Ann-Turi Ford
Journalist: Steinar Glimsdal

Trykk Fargekopi as • Opplag 9 000
Layout Ford Formgivning

Neste Kirkespeilet - gis ut i mars, mai, august og november - ta kontakt for frister.
Informasjon, annonser eller innlegg til Kirkespeilet
send epost 
ann-turi@fordforlag.no eller i posten til Ann-Turi Ford, Hellaveien 66, 1458 Fjellstrand.

Bladet ligger her som .pdf-fil.

Hvis du ikke har Adobe Reader installert på din maskin, kan du få dette gratis ved å klikke her.