22. mars 2019
  |  Logg inn
Utleie av menighetshusene

UTLEIE AV MENIGHETSHUSENE - se foto og satser

Konfirmasjon i september 2019:

Gjøfjell - opptatt 7.9.

Nesodden- opptatt 14. og 15.9. 

Sjekk gjerne om andre menighetshus er ledige - ikke bare det ved din kirke! 

Ta kontakt med ansvarlig for utleie:

Gjøfjell:
Tone Killingmo 93 03 23 70 tonekillingmo@hotmail.com

Nesodden:
Anne Marit Tronvik 92051089 anne.marit.tronvik@online.no  

Skoklefall:
Elisabeth Wehmer 91 73 43 69 elisabeth.wehmer@gmail.com