22. mars 2019
  |  Logg inn
Utleie av menighetshusene
Forespørsel om dåp på Nesodden

Du kan benytte vår elektroniske registreringsskjema for dåp på Nesodden.
Der kan du se hvilke søndager der det er ledige plasser for dåp i våre kirker, og registrere all informasjon om barnet, foreldrene og faddere (minst 2 som er medlem av Den norske kirke).

Vi vil bekrefte din søknad i løpet av første virkedag etter registreringen.
Start med å klikke på bildet her.

FÅR DU PROBLEM MED REGISTRERINGEN - TA KONTAK MED KIRKESENTERET TLF 66 96 58 20 (KL 12 TIL 15) eller med menighetspedagog Kristina Bjørnland kristina.bjornland@nesodden.kirken.no
(Problem kan skyldes nettleser på Ipad og mobiltelefon.)  

DÅPSSAMLINGER - i bekreftelsen på dåps bestillingen får dere invitasjon til en av disse samlingene felles for alle

i Skoklefall kirke kl 8.45-10.00 

10. JANUAR  2019

 

 BABYSANG pågående kurs

GJØFJELL menighetshus mandag kl 10

SKOKLEFALL kirke torsdag kl 10.30 og kl 12.00

Alle er velkomne, uansett bakgrunn og tilhørighet. Det kreves ingen forkunnskaper. For ditt barn er din stemme den vakreste! 

 

 

 

 

Dåpskjole(r) med lue lånes ut!

Skoklefall menighetsråd har pene dåpskjoler til utlån.

Størrelsen er 68 – og passer til barn på 4-6 måneder.

Ta kontaktperson er Ingeborg Lidal.

Ta kontakt på mail:ingeborgbeate@gmail.com 

telefon 90 50 23 62

 

 

 

 

Skal du være fadder?Informasjon til deg som har påtatt deg det ærefulle oppdrag

Det er en tillitserklæring å bli utvalgt til å være fadder. Når foreldre skal velge faddere, ønsker de seg noen de har tillit til, noen som ønsker å gi av sin tid og sin omsorg, noen som vil be for barnet.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Dette løftet fra Jesus er knyttet til dåpen. Han lover med sitt nærvær å være en støtte for den døpte hele livet. Det er en invitasjon og en mulighet som gjelder oss alle. Som fadder er det din oppgave å la barnet lære om dette i samarbeid med foreldrene og menigheten.

Det er mye du kan gjøre hvis du vil ta fadderansvaret på alvor. Noe av det viktigste er å be for fadderbarnet ditt. Kanskje er det uvant å be. Da kan du tenke at bønnen ikke er noe annet enn en samtale med Gud. Du kan bruke helt vanlige ord, la Gud få del i dine gode tanker og ønsker og dine bekymringer - for fadderbarnet. En enkel samtale med et enkelt språk - og likevel - en sak med betydning for evigheten.

Du kan også følge opp fadderansvaret ved å huske på barnets fødselsdag, dåpsdag og andre viktige dager i barnets liv. Det finnes mange fine barnebøker og CDer som kan hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene. Du kan også oppmuntre foreldrene til å følge barnet på søndagsskole og annet barnearbeid som menigheten driver, eller du kan selv ta barnet med i kirken, for eksempel på familiegudstjenester.

Skriftlesing under dåpsgudstjenesten. Presten ønsker å utfordre deg som fadder til å lese en eller to bibelstekster under dåpsgudstjenesten. De tekstene som skal leses er følgende:
I Matteus-evangeliet kap.28, vers 18-20 står det: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

I Markusevangeliet kap.10, vers 13-16 står det om hvordan Jesus tar imot barna: De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det ble han harm og sa til dem: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det" Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

 Skriv ut dåpsbefalingen som leses av dåpsfamiliene

Babysang

Nye kurs 
Se egen side

Alle er velkomne, uansett bakgrunn og tilhørighet. Det kreves ingen forkunnskaper. For ditt barn er din stemme den vakreste!
Om opplegget:

I babysangen legger vi til rette for samspillet mellom foreldre og barn.
Vi synger barnesanger, rim og regler, danser og hygger oss sammen.
Vi tror at hvert barn er skapt og elsket av Gud. Noen av sangene vil ha et spesifikt kristent innhold som ”Min båt er så liten”, ”Vær meg nær o Gud” og ”Kjære Gud jeg har det godt”, mens de fleste er allmenne som ”Hompetitten”, ”Fem små apekatter” og ”Bæ bæ lille lam”.

Etter musikken spiser vi felles lunsj i menighetshuset. Ta med niste, så stiller kirka med kaffe og te.

 

Populær dåpsklubb

 Et år med mange spennende ting
 
· Du deltar på undervisning og samtale i små grupper, og blir med i en ukes sommerleir i Sverige.

· Du får oppleve kristen tro i praksis, bl.a. gjennom gudstjenester i løpet av året.

· Gjennom Fasteaksjonen bidrar du til at andre får en bedre hverdag.

· Du blir kjent med ungdommer fra andre skoler.